USG

W ocenie ultrasonograficznej zmierzymy obie gałki oczne, ocenimy soczewki pod katem zmętnienia i obecności ewentualnych wtrętów. W ciele szklistym sprawdzimy jego przezierność i obecność ruchomych pasmowatych ech (zwykle włóknik po stanach zapalnych lub urazach). Ocenimy siatkówkę pod kątem jej oddzielania się i stopnia zaawansowania tego procesu. Zmierzymy szerokość nerwów wzrokowych i sprawdzimy przepływy w tętnicach ocznych.

W obrębie oczodołów możliwe jest zwykle stwierdzenie guzów i ciał obcych.